İŞE İADE DAVASI SONUCU KIDEME ESAS SÜRE HESABI

Uygulamada “işe iade davası sonucu” kıdem tazminatına esas sürenin hesabında bazı tereddütler bulunmaktadır. Bu tereddütleri gidermek için bu yazı kaleme alınmıştır. İşe iade davalarında işçinin işe başlatılmaması durumunda, “işe başlatılmadığı tarih”  fesih tarihidir. Ancak işçinin kıdem tazminatına esas süresi bu kadar uzamaz.  Geçersiz feshin yapıldığı ilk fesihten sonraki  4 ay boşta geçen süre , işçinin çalışma süresine eklenerek  “toplam hizmet süresi” bulunur. Başka bir deyişle işe iade davasının yargılaması sırasında en çok dört aya kadar olan süre hizmet süresine eklenmelidir.

Bir örnek verecek olursak; bir işçinin işyerindeki  çalışma süresi 1 yıl, 1 ay, 10 gün olsun. İşe iade davası sonucunda işçi işe başlatılmadığı takdirde, geçersiz fesihten sonraki 4 ay boşta geçen süre de önceki hizmet süresine eklenerek toplam hizmet süresi 1 yıl, 5 ay, 10 gün olarak hesaplanır.

Murteza Aydemir
Avukat Doç. Dr. Arb. Murteza Aydemir | 0536 201 1717 | murtezaaydemir@gmail.com

Yorum Bırakın

*