Hakkımızda

İş Hukuku, en kısa tanımıyla “işçi-işveren ilişkilerini ele alan” bir hukuk dalıdır. İş Hukuku yaşayan, canlı, çatışmacı, korumacı, müdahaleci, sürekli gelişen ve değişen dinamik bir hukuk dalıdır. İş Hukuku tarihsel süreçte “işçilerin hukuku” olarak doğmuş ve gelişmiştir. İş Hukukunda işveren, “işçi çalıştırdığı için” vardır. Günümüzde işçi-işveren uyuşmazlıkları oldukça artmış ve yığınla iş davası ortaya çıkmıştır. Son yıllarda “zorunlu arabuluculuk” uygulamasıyla yığılan bu davaların bir nevi önüne geçilmeye çalışılmış ise de; İş Mahkemelerinin yükü hafifletilememiştir. Bilakis İş davalarının sayısı artmış; yeni İş Mahkemeleri kurulmak zorunda kalınmıştır. İş Mahkemelerinde görülen davalar özel bir yargılamayı gerektirmektedir. Nitekim sırf iş yargısını düzenlemek amacıyla 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu çıkartılmıştır. Özel bir yargılama usulü ve kendine özgü ilkeleri olan İş Hukuku alanında taraf vekilliği ve avukatlık yapmak da hiç şüphesiz ciddi bir bilgi birikimini ve tecrübeyi gerektirmektedir. İşte Büromuz İş Hukuku alanında iyi yetişmiş, donanımlı, akademik kariyere sahip bir avukat kadrosuna sahiptir. Bu nedenle, büromuzda daha çok uzmanlık alanımız itibariyle İş Hukuku alanında AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK hizmetleri verilmektedir. Ayrıca, uygulamada, özellikle yargılama aşamasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlamak amacıyla UZMAN GÖRÜŞÜ hizmeti veriyoruz. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 293. maddesiyle “UZMAN GÖRÜŞÜ”nün yasal deliller arasında kabul edilmesiyle UZMAN GÖRÜŞÜ, bilirkişi raporu gibi önemli bir konuma kavuşmuştur. Bu yönüyle de İş Hukuku alanındaki görüş ve değerlendirmelerimizi bilimsel esaslar dahilinde “UZMAN GÖRÜŞÜ” olarak Mahkemelerin takdirine sunuyoruz.

Bu alanlarda bilgi almak ve hizmetlerimizden yararlanmak isteyen Değerli ve Sayın kişi, kurum ve kuruluşlar, işçi ve işverenler, sigorta ve hak sahipleri, Sitemizin ilgili bölümlerini ziyaret edebilir; dilediğiniz yerden ve dilediğiniz zamanda iletişime geçebilirsiniz. Büromuza ulaşabilmek için; Sitemizin iletişim sayfasındaki e-posta formunu doldurabilir, belirtilen e-posta adreslerine mektup gönderebilir veya belirtilen cep telefonunu arayabilirsiniz. Saygılarımızla.