İŞ HUKUKU EĞİTİMLERİ

Bireysel İş İlişkileri ve Toplu İş İlişkileri alanında İŞ HUKUKU UYGULAMA EĞİTİMLERİ verilmektedir.

İŞ HUKUKU UYGULAMA EĞİTİMLERİ AMACI: Program, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar İş Hukuku alanında donanımlı “İş Hukuku Uzmanı” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İŞ HUKUKU UYGULAMA EĞİTİMLERİNE KİMLER KATILABİLİR?

 • İş hayatından profesyoneller,
 • Yönetici, işveren vekilleri,
 • İnsan kaynakları uzmanları,
 • İnsan kaynakları alanında çalışmak isteyenler,
 • Mali Müşavirler,
 • İş Hukuku alanında kendini geliştirmek isteyen mühendisler,
 • İş Hukuku alanında nitelikli hesaplama uzmanı olmak isteyen avukatlar ve bilirkişi adayları,
 • İş hayatına adım atacak öğrenciler.

 

İŞ HUKUKU UYGULAMA EĞİTİM KONULARI

1.İŞ HUKUKUNA HAKİM TEMEL İLKELER

2. İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
İşçi
İşveren
İşveren Vekili
İşyeri

3.ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN UYGULAMASI
İş Kanununa Göre Asıl İşveren-Alt İşveren Kavramı Unsurları
Asıl İşveren Alt İşveren Yasakları ve Sonuçları
Asıl İşverenin Alt İşverenle Birlikte Sorumluluğu

4.ZORUNLU ARABULUCULUK UYGULAMASI

5.İŞ SÖZLEŞMESİ
İş sözleşmesinin kurulması ve türleri,

6.İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLAR/ BORÇLAR
İşçinin Borçları
İşverenin Borçları

7.ÜCRET
Ne miktar Ödeneceği,
Ne zaman Ödeneceği,
Nerede Ödeneceği,
Zamanında Ödenmemesinin Sonuçları

8.ÇALIŞMA (İŞ) SÜRELERİ VE FAZLA ÇALIŞMA
Normal Çalışma Süresi
Çalışma Süreleri Uygulaması
Çalışma Sürelerinde Esneklik
Fazla Çalışma (Mesai) Uygulamaları ve İspat
Fazla Çalışma (Mesai) Ücreti Hesaplaması
Telafi Çalışması
Kısa Çalışma

9.DİNLENME SÜRELERİ VE TATİLLER
Günlük Dinlenme (Ara Dinlenmesi)
Haftalık Dinlenme (Hafta Tatili)
Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Dinlenme
Yıllık Dinlenme (Yıllık Ücretli İzin)
Ücretli Mazeret İzinleri
Hamilelik/Doğum/Analık Hali İzni

10. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ, FESHİ VE İŞTEN ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
İşçinin İş Sözleşmesini Sona Erdirmesi ve Sonuçları
İşverenin İş Sözleşmesini Sona Erdirmesi ve Sonuçları
Fesih ve işten Çıkış İşlemlerinin Bildirimi

11.GEÇERLİ SEBEPLE İŞÇİ ÇIKARMA
İş güvencesi
Geçerli sebepler
Geçerli Fesihte Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Fesihte usul
Bildirim süresi
İhtar ve savunma kavramları
İşletmesel karar
İşe İade Davası ve Sonuçları,
Boşta Geçen Süre Ücreti
İşe Başlatmama Tazminatı
Diğer Feshe Bağlı Hakların İşe İadede Yeniden Hesaplanması

12. HAKLI SEBEPLE İŞÇİ ÇIKARMA
Sağlık Nedenleri
Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Haller ve Benzerleri
Zorlayıcı Nedenler
Tutuklanma–Gözaltı Nedeniyle Devamsızlık

13.İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
İşverenin Belge Verme Yükümü
İş Güvencesinden Yararlanma
İşe Alma Zorunluluğu
Rekabet Yasağı
İşsizlik Sigortası Edimlerinden Yararlanma
İşçinin Parasal Haklarının Ödenmesi ve İbraname
Tazminat ve Ceza Şart Ödenmesi

14.TAZMİNAT TÜRLERİ VE HESAPLAMASI
Kıdem tazminatı
İhbar tazminatı,
Kötüniyet tazminatı,
Ayrımcılık tazminatı,
İş güvencesi tazminatı,
Sendikal tazminatlar

15.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YÜKÜMLÜLÜKLER

16.İŞ KAZASI VE İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK

17.İDARİ PARA CEZALARI

EĞİTİM YERİ VE SÜRECİ

 • Eğitim programı, yüz yüze eğitim formatında hazırlanmıştır. Eğitim daha çok uygulamaya ve Yargıtay kararlarına dayalıdır.
 • Tüm müfredat, yazılı materyallerden oluşmaktadır. Program içeriği yazılı metinler ve Emsal Yargıtay kararları katılımcılara ücretsiz olarak verilecektir.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Kararlaştırılan zamanda eğitim programlanabilir.
 • Eğitim yeri olarak, iletişim adresinde belirttiğimiz Merkez adresimizde eğitim verilebileceği gibi, talep halinde Şirket, firma veya işletme adreslerinde de verilebilir.
 • Program, bir bütün olarak sunulabileceği gibi, modüler olarak da sunulabilir. İstenilen modülde veya özel olarak belirlenmiş herhangi bir konuda eğitim verilebilir.
 • Eğitim hizmeti ücreti, süre ve katılımcı sayısına göre yapılacak sözleşmede belirlenir. Katılımcıların bireysel performans ve eğitim izleme hızına göre ücretsiz ek serbest zaman uygulaması olabilir. Bu zaman diliminde İş Hukukunun sorunlu alanları ve anlaşılamayan hususlar tartışılacaktır.
Murteza Aydemir
Avukat Doç. Dr. Arb. Murteza Aydemir | 0536 201 1717 | murtezaaydemir@gmail.com

Yorum Bırakın

*