İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI

İş Mevzuatı uygulamaları, SGK teşvikleri ve Özel Sağlık Kurumlarının SGK ile Yapacakları Sözleşmeler hakkında danışmanlık hizmeti sunmaktayız

İŞ MEVZUATI DANIŞMANLIĞI;

-İş Sözleşmelerinin hazırlanması
-İşyeri İç Yönetmeliğinin hazırlanması
-İşyeri Disiplin yönetmeliğinin hazırlanması,
-İnsan Kaynakları Yönetimi E Kitabı’nn hazırlanması,
-Alt İşverenlik Sözleşmelerinin hazırlanması,
-İşyeri özlük dosyasının hazırlanması,
-Çalışma saatlerinin iş mevzuatına uygunluğu,
-Ücret Bordroları ve Puantaj kayıtlarının düzenlenmesi,
-Fazla çalışma, hafta tatili çalışması ve Ulusal Bayram ve genel tatil çalışma ücretinin hesaplanması
-Yıllık izin korteks/defterleri
-İşten Çıkarma Nedenleri ve Usulleri,
-Fesih bildirim, ibraname ve feragatname örneklerinin düzenlenmesi,
-Tazminat türleri ve hesaplanması,
-4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yer Alan İdari Para Cezaları ve İtirazı

SGK TEŞVİKLERİ DANIŞMANLIĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun çeşitli bölgesel, sektörel ve genel seviyelerde işverenlere sunduğu çeşitli “İstihdam Teşvikleri” mevcuttur. İşverenleri bu teşvik paketlerinden ve uygulamalarından haberdar etmek ve yararlanmalarını sağlamak üzere SGK teşvikleri hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÖZLEŞME DANIŞMANLIĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalamak isteyen veya imzalayan özel hastane, dal merkezi, tıp merkezi, polikliniklerin Sözleşme’ye hazırlık, Sözleşme’nin yapılması, uygulanması ve sona ermesi aşamalarındaki süreçlerde ne gibi hak ve sorumluluklarının olduğu oldukça önemlidir. Ayrıca, SGK denetimi, yaptırımları ve bunlara karşı izlenmesi gereken yolların bilinmesi gerekmektedir. Vereceğimiz danışmanlık hizmetiyle Özel Sağlık Kuruluşlarının bu alandaki eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmıştır.

Murteza Aydemir
Avukat Doç. Dr. Arb. Murteza Aydemir | 0536 201 1717 | murtezaaydemir@gmail.com

Yorum Bırakın

*