İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DAVALARI

   Asıl İşverenin Alt İşverene Rü’cu Davaları

   Asıl işveren – alt işveren ilişkisinde asıl işveren, müteselsil sorumluluk kuralı gereği alt işveren işçisine yaptığı ödemeleri, rücu davasıyla alt işverenden talep ve dava edebilir. Bu rücu hakkı Borçlar Kanunu hükümlerine göre kanundan doğan  halefiyete dayalı olarak ortaya çıkmaktadır. Rücu davalarında görevli mahkeme,  aralarında işçi-işverenlik ilişkisi olmadığından  iş mahkmesi değil, asliye hukuk  (asliye ticaret) mahkemeleridir. Davada,  asıl işverenin ödediği miktar, rücu hakkının kapsamı ve ölçüsü, asıl işveren- alt işveren arasında yapılan sözleşme ve Borçlar Kanunu hükümleri incelenmelidir.